Ο μύθος της ανaμνησης

Η ανθρώπινη ψυχή πριν ενσωματωθεί γνώρισε τις ιδέες στην καθαρότητά τους. Με την είσοδό της, όμως, στο σώμα και την υποταγή της στους φυσικούς νόμους, η ψυχή λησμόνησε αυτά που γνώριζε. Η απόκτηση γνώσεως σε τούτον τον κόσμο ερμηνεύεται, τελικά, ως διαδικασία αναμνήσεως.

Wednesday, September 16, 2009

Love and "love"

Ο Κάμα ήταν ο Ινδός θεός του έρωτα και του πόθου. Κατά μια μυθολογική εκδοχή, ο Κάμα προυπήρχε από καταβολής κόσμου, μια και ο πόθος ήταν απαραίτητη προυπόθεση στη διαδικασία της δημιουργίας. Άλλος μύθος λέει πως ήταν γιος της Λάκσμι, της θεάς της καλής τύχης. Όταν μια θεότητα ερωτευόταν μια άλλη, λέγεται πως έστελναν τον Κάμα για να προκαλέσει την επιθύμια στο αντικείμενο του πόυθου. Η Ούμα έστειλε τον Κάμα να εμπνέυσει το πάθος στον Σίβα, αλλά την ώρα εκείνη ο θεός διαλογιζόταν, και όταν βγήκε από την κατάσταση έκστασης, "κάρφωσε" με το τρίτο του μάτι τον Κάμα, με αποτέλεσμα η φωτιά που ξεπήδησε να κάψει τον Κάμα και να τον κάνει στάχτη. Όμως ο θεός του έρωτα σύνεχισε να υφίσταται, έστω και σε άυλη μορφή.

No comments:

Post a Comment